Hlavním předmětem naší činnosti jsou malířské a restaurátorské práce. Soustředíme se převážně na zakázky většího charakteru (rekonstrukce celých objektů, novostavby, údržba historických objektů, administrativních budov, hotelů či bank, restaurování kostelů, ap.). Menší zakázky (výmalba - rodinných domů, restaurací, schodištních prostorů, vstupních vestibulů, ap.) jsme schopni zajistit též, ale přijetí takovéto zakázky je dosti podmíněno vytížeností našich zaměstnanců. Škála námi prováděných prací je dosti široká (od hladké jednobarevné výmalby až po velmi náročné malířské techniky),
například:
ornamentální malby
úpravy štukové výzdoby
šablonované malby
pozlacování (od metalu až po 24 kt zlato)
iluzivní malby (plastické vzory a linky)
olejové nátěry a linkrusty
lazurované malby (patina, batika, tupování)
stuccolustro (benátský štuk)
sgrafito
aj.

Dále se zabýváme prováděním kompletních restaurátorských průzkumů (od provedení hloubkových i pásových sond, přes fotodokumentaci - zjištění původních vzorů a barevností - posouzení stavu zachovalosti.., až po předání ucelené zprávy investorovi či pracovníkovi státního památkového ústavu).

Nabízíme též odborné konzultace ohledně barevného řešení interiérů i exteriérů, výběr vzorů, vhodných technik, ap. Tyto služby nabízíme samostatně i ve spolupráci s architektonickou kanceláří.